تماس با شرکت:

آدرس: بزرگراه شهید کلانتری- بعد از میدان صدا و سیما- جنب مرکز آموزش جهاد کشاورزی- مرکز رشد و فن آوری کشاورزی

تلفن : ۰۵۱۳۸۷۱۷۰۱۲ – ۰۵۱۳۸۱۷۱۷۰۱۳ – ۰۵۱۳۸۷۱۷۰۱۴ – ۰۵۱۳۸۷۱۷۰۱۵

تلفن همراه : ۰۹۱۵۵۱۷۴۰۵۶ – ۰۹۱۵۹۵۲۲۰۶۲